1. หน้าหลัก
  2. >>
  3. ข่าวสาร
  4. >>
  5. ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด...

ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานราษฎร์บูรณะ)

ผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานราษฎร์บูรณะ)  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562