1. หน้าหลัก
  2. >>
  3. ข่าวสาร
  4. >>
  5. งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26

ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ของบริษัทกรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)