1. หน้าหลัก
  2. >>
  3. กิจกรรม
  4. >>
  5. ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด คลังเอกสารบางปะกง

ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด คลังเอกสารบางปะกง

ผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
สำนักงานบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561