1. หน้าหลัก
  2. >>
  3. กิจกรรม
  4. >>
  5. พนักงาน KDC ร่วมกันปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ภายในพื้นที่บ้านปลา ธนาคารปู...

พนักงาน KDC ร่วมกันปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ภายในพื้นที่บ้านปลา ธนาคารปู วัดคงคาราม

พนักงาน KDC ร่วมกันปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ภายในพื้นที่บ้านปลา ธนาคารปู วัดคงคาราม