1. หน้าหลัก
  2. >>
  3. Events
  4. >>
  5. โครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1

โครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1

โครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1
วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณท้องที่ ตำบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา