1. หน้าหลัก
  2. >>
  3. Events
  4. >>
  5. ร่วมติดตั้งป้ายชี้บ่งพื้นที่ภายในบ้านปลา ธนาคารปู จำนวน 9...

ร่วมติดตั้งป้ายชี้บ่งพื้นที่ภายในบ้านปลา ธนาคารปู จำนวน 9 ชุด 17 ป้ายเพื่อรองรับการเยี่ยมชมจากภาครัฐ ,หน่วยงานเอกชล , ประชาชนที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน

ร่วมติดตั้งป้ายชี้บ่งพื้นที่ภายในบ้านปลา ธนาคารปู จำนวน 9 ชุด 17 ป้ายเพื่อรองรับการเยี่ยมชมจากภาครัฐ ,หน่วยงานเอกชล , ประชาชนที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน