1. หน้าหลัก
  2. >>
  3. ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลองค์กร

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : ประกอบธุรกิจพัฒนา และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานใหญ่  : 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2427-3374 , 0-2427-0963, 0-2871-3191-5