ข้อมูลองค์กร

ประวัติความเป็นมา

 บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ “บริษัท กรุงเทพคลังสินค้า จำกัด” ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2504 โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการคลังสินค้าและได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าจากกระทรวงพาณิชย์ โดยเช่าคลังสินค้าของผู้อื่นดำเนินการในระยะแรก

               ในปี พ.ศ. 2508 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท เพื่อใช้ขยายกิจการโดยซื้อที่ดินและอาคารคลังสินค้าจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 แห่ง คือ ที่ดินบริเวณแขวงบางปะกอก จำนวน 32 ไร่เศษ พร้อมท่าเทียบเรือเดินทะเลและอาคารคลังสินค้าจำนวน 16 หลัง แห่งที่สอง คือ ที่ดินบริเวณเชิงสะพานพุทธ ฝั่งธนบุรี เนื้อที่ 1 ไร่เศษ พร้อมอาคารคลังสินค้า ปลูกเต็มเนื้อที่ และบริษัทได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 1 แปลง พร้อมอาคารคลังสินค้าจำนวน 1 หลัง ในท้องที่แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

               ในปี พ.ศ. 2537 บริษัทได้โอนกิจการคลังสินค้าทั้งหมดให้บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เค.ดับบลิว.ซี คลังสินค้า ได้มีการเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเช่าไปดำเนินการแทน บริษัทได้ซื้อที่ดินอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้บริษัทย่อย บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด เช่าไปดำเนินกิจการด้านรับฝากและบริหารเอกสาร

               ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

               บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้ประกอบกิจการโดยเน้นพัฒนาที่ดินเดิมของบริษัท ซึ่งมีคลังสินค้าอยู่แล้ว (โดยให้บริษัทย่อย บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด เป็น ผู้เช่าไปดำเนินการ) ที่ดินเหล่านี้บางแห่งอยู่ในทำเลธุรกิจ ซึ่งบริษัท กำลังศึกษาลู่ทางที่จะพัฒนา อีกส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาที่ดินเพื่อขยายธุรกิจที่มีอยู่แล้ว และให้บริษัทย่อยเช่าไปเพื่อดำเนิน ธุรกิจ เช่น การขยายคลังเอกสารที่ตั้งอยู่ที่ดินที่จังหวัดฉะเชิงเทรา