ข้อมูลองค์กร

ธุรกิจของเรา

บริการเช่าพื้นที่คลังสินค้าและท่าเรือ

บริการเก็บรักษาเอกสารและบริหารเอกสาร , บริการจัดเก็บสื่อคอมพิวเตอร์ , บริการห้องมั่นคง , บริการสแกนเอกสาร