1. หน้าหลัก
  2. >>
  3. ข่าวสาร
  4. >>
  5. งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29

ภายบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)