1. หน้าหลัก
  2. >>
  3. Events
  4. >>
  5. พนักงาน KDC และบริษัทในเครือร่วมกันเก็บขยะกับตัวแทนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่

พนักงาน KDC และบริษัทในเครือร่วมกันเก็บขยะกับตัวแทนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่

พนักงาน KDC และบริษัทในเครือร่วมกันเก็บขยะกับตัวแทนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่